Pravidlá používania „cookies“

1. Prevádzkovateľ

Prevádzkovateľ je osoba, ktorá spracúva osobné údaje dotknutej osoby (Vás). Prevádzkovateľom je spoločnosť Ticketportal SK, s.r.o., so sídlom Karadžičova 14, 821 08 Bratislava, Slovensko, IČO: 31 333 524, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 28073/B (ďalej ako „Ticketportal„). V prípade, ak máte akékoľvek otázky, môžete sa na nás obrátiť prostredníctvom elektronickej pošty na adrese zodpovednaosoba@ticketportal.sk .

Tieto pravidlá boli vytvorené za účelom vysvetlenia ochrany osobných údajov a posilnenia transparentnosti pri ich spracúvaní. Tieto pravidlá budú pravidelne aktualizované a zverejnené na webových sídlach spoločnosti Ticketportal. Pravidlá nadobúdajú účinnosť 15.11.2019.

2. Čo sú to „cookies“

„Cookies“ sú malé textové súbory, ktoré naše webové stránky (servery) posielajú Vášmu internetovému prehliadaču (napr. Google Chrome, Safari, Mozilla Firefox, Opera, Edge, Internet Explorer), a ktoré Váš internetový prehliadač ukladá vo Vašom zariadení (napr. počítači, telefóne alebo tablete).

Vďaka týmto súborom Vás vieme identifikovať a pri každej Vašej ďalšej návšteve Vám ponúknuť informácie a marketingový obsah určený priamo pre Vás, čím Vám spríjemníme Váš pobyt na našich webových stránkach. Na základe „cookies“ Vás nevieme obvykle presne identifikovať. V prípade, ak Vás počas používania našich online služieb alebo webových stránok dokážeme identifikovať, pôjde o spracúvanie osobných údajov v súlade s našimi Pravidlami ochrany osobných údajov pri marketingových aktivitách (doplniť hyperlink) a podmienkami príslušnej služby, ktorú používate. Právnym základom takéhoto spracúvania osobných údajov je (i) Váš súhlas ako dotknutej osoby a (ii) v prípade sledovania aktivít a ich vyhodnocovania náš oprávnený záujem, ktorý spočíva v záujme ponúknuť Vám čo najlepšie nastavenie služieb alebo podpory pri používaní našich služieb a stránok.

Súbory „cookies“ sú malé a vo Vašom zariadení zaberajú minimálny priestor.

3. Aké „cookies“ používame

V závislosti od druhu „cookies“ a nastaveniach Vášho internetového prehliadača môžu byť trvalé alebo dočasné (po dobu, po ktorú máte internetový prehliadač spustený, alebo po dobu určenú v jeho nastaveniach). Trvalé „cookies“ pomáhajú pri identifikovaní Vášho zariadenia pri návšteve našich webových stránok a umožňujú nám zabrániť opakovanému zobrazovaniu toho istého obsahu. Dočasné „cookies“ sa automaticky zmažú pri zatvorení internetového prehliadača a umožňujú uloženie niektorých informácií, ktoré Vám spríjemnia Váš pobyt na našich webových stránkach (napr. nebudete musieť opakovane zadávať niektoré údaje do formulárov). Súbory „cookies“ môžete vždy vymazať bez ohľadu na to, či sú trvalé alebo dočasné.

Na našich webových stránkach používame nasledujúce typy „cookies“:

(a) Základné „cookies“: Sú nevyhnutné pre prevádzkovanie našich webových stránok a môžeme ich používať pre autentifikovanie používateľov, na predchádzanie podvodov a neoprávnených prístupov k používateľským účtom našich online služieb alebo pri ponuke rozličných funkcionalít.
(b) Analytické „cookies“: Používame ich na rozpoznávanie návštevníkov našich webových stránok, zisťovanie ich počtov a identifikáciu spôsobu, akým návštevníci používajú naše webové stránky a ktoré z ich sekcií navštevujú. Umožňujú nám vylepšovať naše stránky a Vaše dojmy a zážitky z nich.
(c) Funkčné / prevádzkové „cookies“: Používame ich na to, aby sme Vás spoznali pri opakovaných návštevách. Umožňujú nám personalizovať obsah, ktorý Vám naše webové stránky zobrazia a zapamätať si Vaše preferencie (napr. zvolený jazyk a pod.).
(d) Reklamné „cookies“: Tieto „cookies“ používame na zaznamenávanie Vašich návštev na našich webových stránkach, iných stránkach a odkazov, na ktoré ste klikli. Informácie, ktoré tak získame, používame na prispôsobenie našich webových stránok Vašim záujmom. Tieto informácie môžeme taktiež zdieľať s tretími osobami, napr. prevádzkovateľmi sociálnych sietí.

Okrem našich vlastných „cookies“ môžeme používať aj „cookies“ od tretích osôb, ktoré potrebujeme a používame najmä na štatistické zisťovania o používaní našich webových stránok, získavanie marketingovo relevantných informácií, sprístupňovanie obsahu z iných stránok (napr. videá z YouTube), a zefektívnenie našich marketingových aktivít (sledovacie „cookies“, optimalizačné „cookies“ a partnerské „cookies“). „Cookies“ tretích osôb vytvárajú a následne používajú poskytovatelia služieb ako sú napr. Google Analytics, Google AdSense, Facebook, Strossle a pod. Pravidlá používania týchto „cookies“ nájdete na nasledujúcich stránkach:

Pravidlá používania „cookies“ Google LLC https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=sk
Pravidlá používania „cookies“ Facebook Inc. a Facebook Ireland Ltd. https://www.facebook.com/policies/cookies/
Pravidlá používania „cookies“ Adform A/S
https://site.adform.com/privacy-center/platform-privacy/opt-out/
Pravidlá používania „cookies“ Strossle International AB
https://strossle.com/privacy-policy/

Ďalej môžeme používať aj tzv. meracie pixely (alebo web beacons / webové majáky). Sú to malé obrázky umiestnené na webovej stránke, ktoré nie sú „cookies“, ale je možné ich využívať na získanie určitých informácií z Vášho zariadenia. Obvykle ich používame na testovanie našich webových stránok, zisťovanie, kde sa návštevník na stránke nachádza, či si otvoril zaslanú správu, a ako doplnok k informáciám z „cookies“ pri zobrazovaní reklamy a obsahu.

4. Ako používame „cookies

V momente, keď navštívite niektorú z našich webových stránok, uložíme vo Vašom zariadení jeden alebo niekoľko súborov „cookies“. Súbory „cookies“ používame najmä na to, aby sme vedeli určiť a identifikovať opakovaných návštevníkov, autentifikovať registrovaných používateľov, spoznať druh obsahu, ktorý si prezeráte, iné webové stránky, z ktorých ste nás navštívili, dĺžku Vašej návštevy v jednotlivých sekciách našich webových stránok a funkcionality, ktoré ste na našich webových stránkach použili.

Na základe informácií zo súborov „cookies“ Vás vieme za určitých okolností identifikovať a Vaše údaje z „cookies“ priradiť k Vám ako konkrétnej osobe. Vzhľadom na to budeme tieto informácie z „cookies“ získavať a takto získané osobné údaje spracúvať výlučne len na základe Vášho súhlasu. Súhlas s používaním „cookies“ a príslušné nastavenia nám udeľujete pri prvej návšteve našich webových stránok. V závislosti od nastavení Vášho internetového prehliadača môžeme udelenie tohto súhlasu požadovať opakovane pri každej Vašej návšteve. Váš súhlas je vždy dobrovoľný a nepodmienený a teda aj keď nám ho neposkytnete, môžete stále navštevovať a používať naše webové stránky a online služby a produkty v rozsahu, v akom nie sú „cookies“ potrebné pre ich funkčnosť a prístupnosť . Ak používanie „cookies“ zakážete alebo obmedzíte, môže to teda mať dopad na funkčnosť a prístupnosť našich stránok a služieb, a môže sa stať, že všetky alebo časť našich služieb nebudú úplne funkčné alebo nebudú pre Vás prístupné.

5. Súhlas s používaním „cookies“

„Cookies“ používame iba vtedy, ak s tým súhlasíte. Váš súhlas a jeho rozsah nám udelíte pri prvej návšteve našich webových stránok a v závislosti od nastavení Vášho internetového prehliadača vždy po uplynutí nastavenej doby alebo po jeho každom ďalšom spustení. Súbory „cookies“ si okrem toho môžete aj po udelení súhlasu vymazať z Vášho zariadenia buď prostredníctvom Vášho internetového prehliadača alebo priamo z príslušného adresára vo Vašom zariadení.

Správu súborov „cookies“ a príslušné povolenia si môžete nastaviť v každom internetovom prehliadači. Návod na úpravu nastavení pravidiel pre „cookies“ a postupy na ich vymazanie v najčastejšie používaných internetových prehliadačov nájdete na nasledujúcich stránkach:

Google Chrome https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=sk&hlrm=en
Safari https://support.apple.com/sk-sk/guide/safari/sfri11471/mac
Mozilla Firefox https://support.mozilla.org/sk/kb/povolenie-zakazanie-cookies
Opera https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies
Internet Explorer https://support.microsoft.com/sk-sk/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Edge  https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=sk&hlrm=en

 

Upozorňujeme, že v prípade vymazania alebo nepovolenia „cookies“ Vám naše webové stránky nemusia zobraziť alebo ponúknuť niektoré časti alebo funkcionality a niektoré stránky sa nemusia správne zobraziť alebo môžu byť neprístupné.